ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
โชติ แก้วละเอียด
เกิด :
21 ตุลาคม 2511
ที่อยู่ :
40/2 หมู่ 3 ตำบลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทร :
081-606-5699
การศึกษา :
ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2544 - การแสดงงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (ฟิลลิปมอร์ริส)
2547 - การแสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 19
- การแสดงงานศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด คร้ังที่ 1
- การแสดงศิลปกรรมดอกไม้บานที่กรือเซะ
2548 - การแสดงงานศิลปกรรมไทย - จีน
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
รางวัล/เกียรติยศ :
2544 - รางวัลเกียรติบัตร การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิปมอร์ริส
2547 - รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 19
- รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม ศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1
2548 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chot Kaew-la-eid
Born :
October 21, 1968
Tel :
081-606-5699


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คนรากหญ้า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 310 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Parmer - The Most Population
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 150 x 310 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.