ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชลพรรษ แก้วใหม่
เกิด :
2 มิถุนายน 2529
ที่อยู่ :
13 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร :
086-274-2732
การศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - ร่วมแสดงนิทรรศการ Reflecction of Voices ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย จินตนาการในศิลปไทย โดยภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะของนักศึกษา รำลึกถึงศิลป์ พีระศรี
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปไทย โดยนักศึกษา ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี
2545 - เข้าร่วมโครงการกำแพงศิลปะส่งเสริมกีฬาต้านภัยยาเสพติดของกลุ่ม Wall of Art สถาบันราชภัฏภูเก็ต
- ร่วมแสดงนิทรรศการการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57
2553 - โครงการ "ศิลปกรรมบำบัด" เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดภาคใต้
2552 - รางวัลชนะเลิศ KTD ROCK TATTOO PAINT CONTEST สุดยอดมหกรรมดนตรีร็อคแห่งปีกระทิงแดงไทยแลนด์ร็อคแห่งปี
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chonlapat Kaewmai
Born :
June 2, 1986
Tel :
086-274-2732


ผลงานศิลปิน

Title : Form of Imagination from Nature
Date : -
Technique : MIxed media
SIZE (cm) : 350 x 350 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.