ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชนม์ชนก ไชยเทพ
เกิด :
15 มีนาคม 2514
ที่อยู่ :
113/24 หมู่ 9 หมู่บ้านเอกรัตน์ ถนนกมลโกวิโท ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร :
089-233-0521
การศึกษา :
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประติมากรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2539 - แสดงผลงานประติกรรม จัดโดยบริษัทสหวิริยา SVOA จำกัด
- แสดงนิทรรศการประติมากรรมขนาดเล็กสัญจร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ หอศิลป์ มาหวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- แสดงผลงานประติมากรรม ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
2538 - แสดงผลงานศิลปกรรม ณ อาคารโรงพิมพ์เก่าวัดสังเวช ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
- แสดงประติมากรรมร่วมสมัยในโปรเจคท์ 304 บางเขน กรุงเทพฯ
2537 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
2536 - แสดงผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (ประติมากรรม) ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แสดงผลงาน "ประติมากรรมขนาดเล็ก" ครั้งที่ 1, 2 ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ
2535 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6, 8 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
รางวัล/เกียรติยศ :
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2539 - รางวัลดีเด่น ประเภทประติมากรรม จัดโดยบริษัทสหวิริยา SVOA จำกัด
- ได้รับทุนไปทัศนศึกษาที่ ปารีส โรม อัมสเตอดัม โดยบริษัทสหวิริยา SVOA จำกัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chonchanok Chaiyatap
Born :
March 15, 1971
Tel :
089-233-0521


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คืนแรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ประกอบไม้, ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 105 x 205 x 191.8 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Night
Date : -
Technique : Wood, Fiberglass
SIZE (cm) : 105 x 205 x 191.8 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.