ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชลสินธุ์ ช่อสกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Cholsin Chosakul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีแห่งจิต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์กระดาษ
ขนาด (ซม.) : 60 x 61.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Mind's Path, No. 2
Date : -
Technique : Paste Print
SIZE (cm) : 60 x 61.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : วิถีแห่งจิต หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์กระดาษ
ขนาด (ซม.) : 60 x 61.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Mind's Path, No. 3
Date : -
Technique : Paste Print
SIZE (cm) : 60 x 61.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.