ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
โชคชัย ตักโพธิ์
เกิด :
17 พฤศจิกายน 2496
ที่อยู่ :
628 ม.18 บ.ดอนกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร :
0-4525-4654, 0-9947-4200, 0-1977-6636
การศึกษา :
2519 - ปริญญาตรี สาขาจิตกรรมสากล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
นิทรรศการเดี่ยว :
2543-2544 - นิทรรศการศิลปกรรม "ชุดวัดหนองป่าพง" ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,โรงเรียนรุ่งอรุณ, กรุงเทพฯ,หอศิลป์ สถาบันราชภัฎเลย จังหวัดเลย
2545-2546 - นิทรรศการสีน้ำ-วาดเส้นชุด ผาแต้ม - แต้มสี ณ หอศิลปนิทรรศมารศรี วังสานผักกาด, กรุงเทพฯ, หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โชคชัย ตักโพธิ์ :
กระบวนทัศน์ 3 ทศวรรษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (ถนนเจ้าฟ้า)
นิทรรศการกลุ่ม :
2545 - นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปินไทย - ออสเตรเลีย ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ หอศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นิทรรศการศิลปกรรม "โลกใบเล็ก" ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร. และประเทศต่างๆ ในย่าน เอเชีย, ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม "ชายขอบ" ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอศิลป์ สถาบันราชภัฎเลย, สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
- นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนเก่าโรงเรียนเพาะช่าง เขตการศึกษา 9 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มลองติจูด 105 "มหัศจรรย์แม่น้ำโขง :
ผาแต้ม แต้มสี" ณ วนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม, จังหวัดอุบลราชธานี
- นิทรรศการศิลปกรรม " 70 ปี ประชาธิปไตยแห่งการเปลี่ยนแปลง" ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม "สวรรค์ บนที่ราบสูง" ณ จังหวัดหนองคาย และกรุงเทพฯ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2544 - นิทรรศการศิลปกรรม ชุด "ผาแต้ม แต้มสี" โดย กลุ่มลองติจูด ณ วนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม, จังหวัดอุบลราชธานี
- นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติฯ จัดโดยชมรมศิษย์เก่าเพาะช่างอุบลราชธานี ณ หอศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นิทรรศการ "สีน้ำคณาจารย์ราชภัฎอีสาน" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอศิลป์ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม, หอศิลป์สถาบันราชภัฎเลย, หอศิลป์คำอ้อนิทัศน์ ศูนย์พัฒนาวิชาศิลปศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
- นิทรรศการ ศิลปะครูอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ หอศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นิทรรศการราชภัฎวิชาการ ณ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.
2543 - โครงการปฎิบัติการศิลปกรรม "Thai Italian Art space 2000" ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยุโรป
- นิทรรศการสมาคม จิตรกรรมสีน้ำไทย ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะครูของแผ่นดิน ในวาระวันเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช ณ โรงแรมเพรสซิเดนท์, กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม "กลุ่มเพาะช่างอุบลและศิลปินอีสาน" หอศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นิทรรศการศิลปะกรรม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช "คืนภูมิปัญญาสู่มาตุภูมิ" ณ หอศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2542 - นิทรรศการศิลปะ "เจ้าพระยาแม่น้ำของแผ่นดิน ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร, หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นิทรรศการศิลปกรรม " อารยธรรมลุ่มน้ำชี" ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการศิลปกรรม ราชภัฎวิชาการ ณ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
- นิทรรศการศิลปกรรม "กลุ่มบัวบาน" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุบลราชธานี
- นิทรรศการ "ครูศิลป์ปริทรรศ" ณ หอศิลป์ คำอ้อนิทัศน์โรงเรียนศรีปทุม, อุบลราชธานี นิทรรศการกลุ่มครูศิลปะอุบลราชธานี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี
2541 - นิทรรศการศิลปะกับสังคม 50 ปี สันติภาพไทย . ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ , กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม "25 ปี 14 ตุลา" ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
- นิทรรศการศิลปกรรม วันสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิทยบริการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, กรุงเพทฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chokechai Tukpoe
Born :
November 17, 1953
Tel :
0-4525-4654, 0-9947-4200, 0-1977-6636


ผลงานศิลปิน

Title : Circle of wood
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 150 x 374 cm.
COLLECTION : -
Title : 50 Years Peace of Thai
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 172 x 200 cm.
COLLECTION : -
Title : Enigma of dharma
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 123 x 300 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.