ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิตต์ จงมั่นคง (2465-2552)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chitt
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2538 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)
จิตต์ จงมั่นคง เป็นทั้งช่างภาพ และช่างห้องมืด เป็นศิลปินภาพถ่ายที่มีผลงานภาพถ่ายศิลปะมากมาย และทำงานต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี
เป็นผู้ที่ได้อุทิศตนให้กับงานด้านภาพถ่ายศิลปะ อย่างแท้จริง มีผลงานได้รับรางวัล และได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมถ่ายภาพต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในปีพุทธศักราช 2538 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chitt Chongmankhong (1922-2009)
Website :
www.rama9art.org/chitt
National Artist :
National Artist 1995, Visual Arts (Photography)
Awards :
1995 :
National Artist of visual art (photography)


ผลงานศิลปิน

Title : Difficulty
Date : 1949
Technique : Photography
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Krung-Thep Bridge
Date : 1958
Technique : Photography
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.