ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชิต เหรียญประชา (2451-2537)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chit
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2530 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
การศึกษา :
- ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนทวีธาภิเษก
- ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดสระเกศ
- ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง
- ศึกษาศิลปะกับท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
นิทรรศการกลุ่ม :
2492 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 หอศิลป กรมศิลปากร
2493 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 หอศิลป กรมศิลปากร
2494 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หอศิลป กรมศิลปากร
2496 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 หอศิลป กรมศิลปากร
2530 - การแสดงผลงานประติมากรรม ในงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
- การแสดงเดี่ยวผลงานประติมากรรม หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2492 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประยุกต์ศิลป์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
2493 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2
2494 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
2496 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4
- ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทศิลปินประยุกต์
2500 - ชนะการประกวดแบบแม่พิมพ์พระ และเหรียญ 25 พุทธศตวรรณ
2530 - ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม
- ได้รับกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประติมากรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chit Rienprachar (1908-1994)
Website :
www.rama9art.org/chit
National Artist :
National Artist 1987, Visual Arts (Sculpture)
Education :
1927 - Poh Chang, School of Art and Craft (Leave school before completing the degree) Studied Art with Professor Silpa Bhirasri
Selected Exhibitions :
1949-53 - 1st-4th National Exhibition of Art, Department of Fine Arts, Bangkok
1987 - Solo Sculpture Exhibition, Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok
1987 - Wai Saa Mae Fah Luang, Chiang Rai, Thailand
1992 - The 16 Great National Artists Exposition A.D.1949-1982 The National Gallery, The National Gallery, Bangkok
Awards :
1949 - Silver Medal, 1st National Exhibition of Art
1950-51 - Gold Medal, 2nd-3rd National Exhibition of Art
1953 - Silver Medal, 4th National Exhibition of Art
Accredited as Great Artist (Applied Art) by the Committee of the National Exhibition of Art
1987 - Accredited as National Artist (Visual Arts, Sculpture) by the Office of National Cultural Commission


ผลงานศิลปิน

Title : Long Drum
Date : 1949
Technique : Carved mahogany
SIZE (cm) : H.72 cm.
COLLECTION : Private Collection, Bangkok
Title : Ramana
Date : 1950
Technique : Carved mahogany
SIZE (cm) : H.47 cm.
COLLECTION : Collection of Misiem's Sculpture Garden, Nakon Pathom
ชื่องาน : รำมะนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2494
เทคนิค : ไม้แกะ
ขนาด (ซม.) : 48 x 36 x 36 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ramana
Date : 1951
Technique : Carved wood
SIZE (cm) : 48 x 36 x 36 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.