ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชิต อัศวรังษี
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chit Asavarangsee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หัวใจหมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Heart No. 3
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 120 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.