ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิระศักดิ์ ประทีปะเสน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chirasak Prateepasen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โครงสร้างไม้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 39 x 39 x 35 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Wood Construction
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 39 x 39 x 35 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.