ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จีระศักดิ์ พัฒนพงศ์
เกิด :
20 เมษายน 2499
ที่อยู่ :
90 ซ.อาลาดิน ถ.พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chirasak Pattanapong
Born :
April 20, 1956


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พันธนาการ 0.00
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 99 x 109 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tie 0.00
Date : -
Technique : Oil colour
SIZE (cm) : 99 x 109 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.