ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิระพงษ์ ภูมิจิตร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chirapong Bhumchitr


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรม
ขนาด (ซม.) : 126 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitle
Date : -
Technique : painting
SIZE (cm) : 126 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.