ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชิโนรส รุ่งสกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chinoros Roongsakul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะอารมณ์จากปรากฏการณ์จากธรรมชาติ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 180 x 270 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Emotional No.2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 180 x 270 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.