ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เชิดชัย เทียมทะนงค์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Cherdchai Thiamthanong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะวิกฤติของโลกแห่งวัตถุ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 145 x 185 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Crisis of the Material World
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 145 x 185 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.