ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เชิดชาย กาญจนศิริรัตน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Cherdchai Karnchanasirirat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บรรยากาศจากงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 160 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : From Lan Na Art & Architecture Exhibition
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 160 x 210 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.