ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชีวา โกมลมาลัย (2491-2551)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/cheewa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Cheewa Komolmalai (1948-2008)
Address :
Pratimakornstan Ampur Saiyok Kanchanaburi 71150
Website :
www.rama9art.org/cheewa
Education :
1966 - College of Fine Arts, Fine Arts Department, Bangkok.
- Studied Sculpture with Mrs. Misiem Yipinsoi
- Sri Lankan Sculpto, U.H. Geenis.
Selected Exhibitions :
1980 - The Goethe Institut, Bangkok.
1982 - 6 Thai Artists, The National Art Gallery Beijing, China.
1983 - Sculpture Exhibition by The Thai Sculptor Association.
1985 - The British Council, Bangkok.
1990 - Artiscamp International, Penang Malaysia.
Awards :
1984 - Australian Cultural Award.
- Sculpture Prize at S.C.C., Bangkok.
1985 - Invite Artist at The Nationl Art Exhibition.


ผลงานศิลปิน

Title : Face
Date : 1977
Technique : Carved stone
SIZE (cm) : 22 x 18.3 x 10 cm.
COLLECTION : Collection of Thai Investment and Securities PCL. (TISCO), Bangkok
Title : Face#1
Date : 1977
Technique : Carved stone
SIZE (cm) : 21.5 x 26.5 x 16.5 cm.
COLLECTION : Collection of Thai Investment and Securities PCL. (TISCO), Bangkok
ชื่องาน : ความบริสุทธิ์แห่งรูปทรง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : สลักหินอ่อนสีเหลือง จากกาญจนบุรี
ขนาด (ซม.) : 30 x 27 x 14 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : (Purity of form)
Date : 1992
Technique : Carved Yellow Marble from Kanchanaburi
SIZE (cm) : 30 x 27 x 14 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ใบหน้าและความว่าง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 16 x 9 x 34 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Face and Space
Date : 1996
Technique : Wood carving
SIZE (cm) : 16 x 9 x 34 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.