ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จิรวัฒน์ วันทา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Cheerawat Wanta


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เถ้าธุลี หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค และสีสเปรย์บนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship of Changes
Date : -
Technique : Acrylic, Enamel and Spray on canvas
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.