ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชยารัฐ จุลสุคนธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chayarat Chulsukhon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บทบันทึกจากเมืองโคราช หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : A Note from Korat, No. 3
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : บทบันทึกจากเมืองโคราช หมายเลข 7
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : A Note from Korat, No. 7
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.