ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชวนชม บุญมีเกิดทรัพย์
เกิด :
1 กรกฏาคม 2520
ที่อยู่ :
1014/71 ซ.วชิรธรรมสาธิต ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
โทร :
089-687-6738
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2545-43 - แสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 12-14 ของบริษัท โตชิบา
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chawnchom Boonmekurtsup
Born :
July 1, 1977
Tel :
089-687-6738
Selected Exhibitions :
2003-01 - The 5th Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Japan


ผลงานศิลปิน

Title : Mindless No. 1
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 80 x 89 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความงามในความเหงา หมายเลข 6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 73.5 x 105 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Beauty in Silence No.6
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 73.5 x 105 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.