ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชวลิต พุกกะคุปต์
ที่อยู่ :
62/2 หมู่ 8 ซอยเทพนิมิตรใต้ ถนนเอกมัย บางเขน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chavalit Pukkakhupt


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : 0.4 เวลา - ปรากฏการณ์แห่งความหลัง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 74 x 105 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.