ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชวลิต อุ๋ยจ๋าย
เกิด :
27 มกราคม 2527
ที่อยู่ :
337 หมู่ 2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร :
084-066-7138
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ภาควิชาศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงงานวัดอรุณ - ศิลปะแห่งรุ่งอรุณ โดย หอศิลป์ไกรจิตร ถ.ข้าวสาร
- ร่วมแสดงงาน ศิลปไทย โดยนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 18
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24
- ร่วมแสดงงานวิถีแห่งความเป็นไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รางวัล/เกียรติยศ :
- ร่วมเขียนภาพปฏิทิน พุทธประวัติ บริษัทกนกสิน
- รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง (จิตรกรรมไทยแนวประเพณี) การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 29
- รางวัลชมเชยพิเศษการประกวดวาดภาพ เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี พระราชวังสนามจันทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chavalit Auyjay
Born :
January 27, 1984
Tel :
084-066-7138


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ที่นอน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 200 x 155 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mattress
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 155 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ห้องนอนพื้นบ้าน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 155 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Folk Chamber
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 155 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.