ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เชาวฤทธิ์ เตยขาว
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chauwarit Ti-Khou


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : 737 ม.ม.
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 110x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : 737 m.m.
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 110 x 90 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เหนือความรู้สึก 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.