ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชาตรี สระทองชัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chatri Srathongchung


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บันทึกแห่งการเดินทาง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 4.90 x 2.60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Record of Journey
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 4.90 x 2.60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.