ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัชวาล ใหญ่ศิริ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chatchavarn Yaisiri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติ 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ซิลค์สกรีน
ขนาด (ซม.) : 55 x 63 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimension of Plane
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 55 x 63 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.