ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จรูญ บุญสวน
เกิด :
2 กรกฎาคม 2481
ที่อยู่ :
33/2 ถ.ลำพูน-เชียงใหม่ ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร :
053 - 510739
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/charoon
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2525 - เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
2527 - เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 8
2528 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31
- รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Charoon Boonsuan
Born :
1938
Address :
33/2 Moo 10, Muang-nga, Muang, Lamphun 51000
Tel :
053 - 510739
Website :
www.rama9art.org/charoon
Education :
1954-57 - School of Fine Arts, Bangkok
1958-63 - Faculty of Painting and Sculpture (B.F.A. Painting) Silpakorn University
1976-80 - Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts (M.F.A. Painting) Silpakorn University
Solo Exhibition :
2006 - "The Splendour of Nature", at PCC Art Center, Bangkok
2009 - "The Splendour of Nature - Reflecting the Unforgetable Life of Charoon Boonsuan", at The Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1973 - Two-Men show at Alliance Francaise, Bangkok
1976-79 - Bua Luang Exhibition of Painting, Bangkok
Awards :
1984 - Bronze Medal Award, 30th National Exhibition of Art.
- 3rd prize (Contemporary), The Bua Luang Exhibition of paintings.
1985 - 3rd Prize, Bronze Medal (Painting) the 31th National Exhibition of Art.
- Award winner, Contemporary Art Competition of the Thai Farmers Bank.
- 2nd Prize, Silver Medal Bualuang Exhibition of Paintings, Bangkok Bank.


ผลงานศิลปิน

Title : Colours in Landscape 2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 125 x 150 cm.
COLLECTION : -
Title : Colour in a Scene 4/28
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 125 x 175 cm.
COLLECTION : Bangkok Bank
ชื่องาน : บัวสรรค์กั้นม่าน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 115 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1992
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 115 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.