ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เจริญชัย กังวานเจษฎา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Charoenchai Kangwanjesda


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัญญาณแห่งความตาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 220 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Portend of Death
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 220 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.