ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เจริญ ผิวนิล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Charoen Phew-Nil


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ตัวตนและรูปลักษณ์ความเคลื่อนไหว D/1991
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 1991
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 75 X 95 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Figure and lmage of Movement D/1991
Date : 1991
Technique : Etching
SIZE (cm) : 75 X 95 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.