ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชาญชัย ยิ่งยืน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Charnchai Yingyeun


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 130 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 130 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.