ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จรินทร์ เพ็งพานิช
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Charin Pengpanich


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บ้านของฉัน 92
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : แม่พิพม์หิน
ขนาด (ซม.) : 84 x 102 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Home 92
Date : 1992
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 84 x 102 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : บ้านของฉัน 93
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2536
เทคนิค : แม่พิพม์หิน
ขนาด (ซม.) : 77 x 97 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Home 93
Date : 1993
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 77 x 97 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.