ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จาริก เกิดปฐม
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Charik Girdpathom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตปัจจุบัน A
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 99 x 64 x 74 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life Today A
Date : -
Technique : Metal welding
SIZE (cm) : 99 x 64 x 74 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.