ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จรัสศรี สุระเสถียร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Charassree Surasathian


ผลงานศิลปิน

Title : Being Survived No. 4
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 150 x 220 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.