ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัชญา อุดมประมวล
เกิด :
16 ธันวาคม 2523
ที่อยู่ :
229/117 ถ.ร่วมเกล้า หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม 3 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :
085-150-5793
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุรทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - ร่วมแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 8
2545-43 - ร่วมแสดงงานนักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ร่วมแสดงงานกลุ่มร้น Sofa ถนนหลานหลวง
- ร่วมแสดงงานกลุ่ม Common Sense ร้านกอมแม่ ถนนพระอาทิตย์
- ร่วมแสดงงานครบรอบ 10 ปีวิจิตรศิลป์ "ศิลปะเคียงคู่เทคโนโลยี"
2542 - ร่วมแสดงงานนักเรียนรัดับมัธยมปลาย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
- ร่วมแสดงงานนักเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร่วมแสดงงานจิตสำนึกเพื่อเมืองไทย ของสถาบันปรีดี พนมยงค์"
รางวัล/เกียรติยศ :
2551 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 - ทุนส่งเสริมการศึกษาในการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
2549 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
2546 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
- รางวัลสีศิลปากรประดิษฐ์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
2542 - รางวัลชมเชย "จิตสำนึกเพื่อเมืองไทย" สถาปันปรีดี พนมยงค์ ครั้งที่ 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chanya Udompramuan
Born :
December 16, 1980
Tel :
085-150-5793
Selected Exhibitions :
2002 - Project Revisla de Art Postat Magazine by Jose Roberto Sechi Rio Claro, Brazil 2002
2001 - 11th International Print Biennial Varna 2001, Bulgaria, 2001


ผลงานศิลปิน

Title : Realisation of beauty No.1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 120 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.