ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชาญณรงค์ ขลุกเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Channarong Klugiad


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสุขที่เกินพอดี หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 900 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Unbalanced Happiness No.1
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 200 x 900 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.