ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จ่าง แซ่ตั้ง (2477-2533)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chang
การศึกษา :
- เมื่ออายุได้เก้าขวบถูกเกณฑ์เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนเทศบาลสอง วัดพิชัยญาติ เรียนเพียงแค่ชั้นมูลก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง
ไม่มีกาสเรียนจากสถาบันใดอีก เคยพูดภาษาไทยไม่ชัด เขียนหนังสือไทยไม่ค่อยได้ หนังสือจีนก็เคยได้เรียนเวบากลางคืนบ้างประมาณ
2 – 3 เดือน จึงพยายามเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองมาตลอด
นิทรรศการเดี่ยว :
2505 - เริ่มเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสีน้ำมันขนาดใหญ่ โดยใช้นิ้วมือแทนพู่กัน เป็นภาพเจ้าแม่โพธิสัตว์ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเทียน
2506 - เริ่มเขียนเรื่องสั้นในปี เรื่อง “เวลาอันยาวนาน” พิมพ์ในหนังสือรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาในปี
2509 - เริ่มเขียนบทกวี ที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกว่า "กวีรูปธรรม" (concrete poetry)
ซึ่งมีที่มาจากการเป็นจิตรกรวาดภาพมาแต่เดิม ลักษณะเฉพาะของบทกวีของจ่าง คือ ไม่ใช้ไม้ยมกแทนคำซ้ำ แต่
กลับเขียนคำซ้ำๆ กัน และมีลักษณะคล้ายการเขียนรูป ซึ่งเป็นความแปลกใหม่ที่ไม่มีใครทำมาก่อน ทั้งนี้ จ่าง แซ่ตั้ง
ถือว่าเป็นคนแรกในประเทศไทย ที่ได้สร้างงานศิลปะประเภทนามธรรม (Abstract) และมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะไทยเป็นอันมาก
รางวัล/เกียรติยศ :
- ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องความสามารถจากประธานสถาบันกวีนานาชาติ ของอินเดีย ในการประชุมกวีโลกครั้งที่ 10
ณ กรุงเทพฯ และประวัติของ จ่าง แซ่ตั้ง ได้ไปลงในพจนานุกรมผู้ที่มีชื่อเสียงทางวิชาการของลูกจีนในประเทศไทยแขนงกวีและจิตวิทยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chang Saetang (1934-1990)
Website :
www.rama9art.org/chang
Solo Exhibition :
1950-1960 - His abstract paintings executed around late 1950s and early 1960s were highly expressive.
Unlike other Thai abstract artist whose work followed Western style, Chang's abstract
works stemmed from his deep rooted Chinese background. He discovered his own origin through
the influences of Chinese calligraphy and philosophy. His abstract work in colours were rich
with swirling lines and became alive with bold colours that excited the viewers visually and
psychologically. His abstract series include Black on Black and White on White ,
Chang was also a poet. His poems were highly conceptual, imaginative and acquired an intellectual aura.


ผลงานศิลปิน

Title : Untitled
Date : 1983
Technique : Poster on paper
SIZE (cm) : 80 x 110 cm.
COLLECTION : Private collection, Bangkok
ชื่องาน : Chang Sae-Tang
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2516
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 144 x 197 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Self Portrait
Date : 1973
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 144 x 197 cm.
COLLECTION : Private collection, Bangkok
ชื่องาน : Chang Sae-Tang
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2516
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 144 x 197 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Self Portrait
Date : 1973
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 144 x 197 cm.
COLLECTION : Private collection, Bangkok
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2504
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 92 x 198.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : 1961
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 92x198.5 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.