ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จันทร์แจ่ม มุกดาประกร
เกิด :
20 เมษายน 2499
ที่อยู่ :
408 ถ.งามวงศ์วาน ซ.ชนากร อาคารสงเคราะห์ 1 ซ.3 จ.นนทบุรี
โทร :
02-588-3232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chancham Mukdaprakorn
Born :
April 20, 1956
Tel :
02-588-3232


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเก็บกด 9
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 81 x 68 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Suppression No.9
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 81 x 68 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.