ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชนะ กรภัทร์กุล
ที่อยู่ :
861/2 ถ.จันทน์สะพาน 2 วัดทุ่งดอน ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chana Kornpatrekul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จังหวะ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 100 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm No.3
Date : -
Technique : Plaster Cement
SIZE (cm) : 100 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.