ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชำเรือง วิเชียรเขตต์ (2474-2564)
เกิด :
2 มีนาคม 2474
ที่อยู่ :
70/488 ซ.4 ถ.ประชานิเวศน์ 2 ประชาชื่น นนทบุรี 11000
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chamruang
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2539 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
การศึกษา :
2491- 2492 - เริ่มศึกษาความรู้วิชาช่างพื้นฐานทางศิลปะอย่างจริงจังที่โรงเรียนเพาะช่าง
2493 - ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาจนสำเร็จหลักสูตร 3 ปี และได้รับอนุปริญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2495
นิทรรศการกลุ่ม :
2497 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ,
2510 - การแสดงงานประติมากรรม โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ค.
2520 - การแสดงงานศิลปศิลปินกลุ่มเต๋า หอศิลป พีระศรี.
2522-2523 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติย้อนหลัง หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2524 - นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้
2525 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2530 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัย 12 ศิลปินไทย M.M. ชิโน แกลลอรี่ ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย
2538 - นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปห้องสวัสดี บ.โอสถสภา จำกัด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chamruang Vichienket (1931-2021)
Born :
March 2, 1931
Address :
70/488 Soi 4, Prachanives 2, Prachachuan Road, Thailand
Tel :
02-573 -1995
Website :
www.rama9art.org/chamruang
National Artist :
National Artist 1996, Visual Arts (Sculpture)
Education :
1950-1954 Studied at the Faculty of Painting and sculpture, Silpakorn University, under the supervision of Professor Corrado Feroci.
Solo Exhibition :
- One Golden medal; in Sculpture
- Eight Silver medal; in Sculpture
- Two Copper medal; in Sculpture
- One copper medal; in Paintng
Selected Exhibitions :
1993 - Sculpture Exposition 93" The Centennial Celebration of Professor Silpa Bhirasri , The National Gallery, Bangkok
1992 - Painting and Sculpture Exhibition, on the occasion of The Bank of Thailand's 50th Anniversary.


ผลงานศิลปิน

Title : Sorrow
Date : 1956
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 59 x 62 x 53 cm.
COLLECTION : -
Title : Mass
Date : 1967
Technique : Plaster
SIZE (cm) : Height 127 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : กลุ่ม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2508
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 147 x 33 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Group
Date : 1965
Technique : -
SIZE (cm) : 147 x 33 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.