ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จำรัส เกียรติก้อง (2459-2509)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chamras
การศึกษา :
2473-2477 - โรงเรียนเพาะช่าง,
2487 - อบรมวิชาช่าง กรมศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2492 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 กรมศิลปากร
2493 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 กรมศิลปากร
2496 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 กรมศิลปากร
2499-2508 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7-16 กรมศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chamras Khietkong (1916-1966)
Website :
www.rama9art.org/chamras
Education :
1934 - Certificate (Painting), Pho Chang Arts and Crafts School, Bangkok
Selected Exhibitions :
1949 - 1st National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Bangkok
1950 - 2nd National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Bangkok
1951 - 3rd National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Bangkok
1953 - 4th National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Bangkok
Awards :
1949 - Silver Medal Award (Painting), 1st National Exhibition of Art, Bangkok
1950 - Gold Medal Award (Painting), 2nd National Exhibition of Art, Bangkok
1953 - Silver Medal Award (Painting), 4th National Exhibition of Art, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : (Portrait of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)
Date : 1947
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 93 x 70.5 cm.
COLLECTION : Mr.Vichai Thongvanit, Bangkok
Title : Young Artist
Date : 1950
Technique : Oil
SIZE (cm) : 54 x 37 cm.
COLLECTION : National Museum Silpa Bhirasri Memorial, Bangkok
ชื่องาน : หญิงเปลือย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2492
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 103 x 148 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Nude
Date : 1949
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 103 x 148 cm
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2502
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 112.5 x 82.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Portrait
Date : 1959
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 112.5 x 82.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.