ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จามร จัดวงศ์
ที่อยู่ :
170/1 ซ.อาลาดิน ถ.พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 10210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chamorn Chatwong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แก้ว
ขนาด (ซม.) : 36.5 แก้ว
ผู้ครอบครอง : -
Title : Nameless
Date : -
Technique : Glass
SIZE (cm) : 36.5 glass
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.