ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จำเนียร ทองมา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chamnian Thongma


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : 3 กรรมกร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 250 x 540 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : 3 Labors
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 250 x 540 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.