ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชไมพร สายสุพรรณ
เกิด :
22 สิงหาคม
ที่อยู่ :
21 หมู่ 4 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chamaiporn Saisupan
Born :
August 22


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลีลาของสิ่งประทับใจ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 108 x 78 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm of Sweet Thing
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 108 x 78 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.