ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชลอ ดิษฐภิญโญ
ที่อยู่ :
97 หมู่ 16 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chalor Distapinyo


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความบันดาลใจจากแม่แบบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 160 x 158 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Inpiration From The Model
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 160 x 158 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.