ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชลูด นิ่มเสมอ (2472-2558)
เกิด :
2 พฤษภาคม 2472
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chalood
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2541 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
การศึกษา :
2488 - สำเร็จมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
2492 - สำเร็จประโยคครูประถมการช่าง จากโรงเรียนเพาะช่าง
2497 - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (สาขาประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
2499 - สำเร็จการศึกษาได้รับ Diploma Decorazion L'Academia di belle art di Roma
- Certificate of Ceramic C.A.L.A.L.Rome
2506 - Certificate of Lithography Pratt Graphic Center U.S.A.และได้ไปดูงานศิลปะต่อในประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 เดือน
นิทรรศการเดี่ยว :
2500 - แสดงผลงานเดี่ยวที่ประเทศฝรั่งเศส
2506 - แสดงผลงานเดี่ยวที่กรุงเทพฯ
2511 - แสดงผลงานเดี่ยวที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2528 - ผลงานวาดเส้นชุด "ลูกสาว"
นิทรรศการกลุ่ม :
2511 - ร่วมแสดงงานอาจารย์ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์หลายครั้ง
รางวัล/เกียรติยศ :
2496 - เกียรตินิยมอันดับ 3 (จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4
2499 - เกียรตินิยมอันดับ 1 (จิตรกรรม)
- เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาพพิมพ์)
- เกียรตินิยมอันดับ 2 (ประติมากรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
2502 - เกียรตินิยมอันดับ 1 (จิตรกรรม) ได้รับยกย่องเป็น ศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2507 - รางวัลภาพพิมพ์ จาก International Biennial of Paints in Tokyo ญี่ปุ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chalood Nimsamer (1929-2015)
Born :
May 2, 1929
Address :
82 Moo 9 Buddhamonthon 4 Road, Kratumlom, Sampran, Nakon Pathom
Tel :
02-429-2417
Website :
www.rama9art.org/chalood
National Artist :
National Artist 1998, Visual Arts (Sculpture)
Education :
1950 - 1954 B.F.A. (Sculpture), Silpakorn University, Bangkok
1957 - 1958 Dip. di Decorazione, L'Accademia di Belle Arti di Roma, Italy Certificate (Ceramic), C.A.L.A.L., Rome, Italy
1963 - 1964 Certificate (Lithograph), Pratt Graphic Center, New York, U.S.A.
Selected Exhibitions :
1963 - Solo Exhibition, Bangkok
1968 - Solo Exhibition, New York, U.S.A.
Awards :
1955 - Gold Medal(Monochrome-Drawing), Silver Medal(Painting), Silver Medal(Sculpture), 6th National Exhibition of Art, Bangkok
1956 - Gold Medal (Painting), Gold Medal (Monochrome-Print), Silver Medal(Sculpture), 7th National Exhibition of Art, Bangkok
1959 - Gold Medal (Painting), 10th National Exhibition of Art, Bangkok
- Accredited Senior Artist of Thailand
1963 - Award Winner, International Biennial Exhibition of Graphic Arts, Yugoslavia
1964 - Award Winner, International Biennial Exhibition of Print, Tokyo, Japan
1998 - National Artist (Sculpture), Bangkok, Thailand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สุวรรณี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2502
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 41.5 x 49 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Suwannee
Date : 1959
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 41.5 x 49 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ถนนในกรุงเทพฯ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2502
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 42 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : A Street of Bangkok
Date : 1959
Technique : Color woodcut
SIZE (cm) : 42 x 50 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไปวัด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2504
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 45.5 x 59 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Going to the Temple
Date : 1961
Technique : Woodcut with watercolor
SIZE (cm) : 45.5 x 59 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ต้นไม้ เจดีย์ ปราสาท
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : หมึกจีน ดินสอสี และไม้บนกระดาษสา
ขนาด (ซม.) : 85 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Trees Chedi Castle
Date : 1992
Technique : Ink colour pencil and wood on sa paper
SIZE (cm) : 85 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.