ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชลิต นาคพะวัน
เกิด :
28 มีนาคม 2507
โทร. :
(66) 2246 - 3171, (66) 81498 5703
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chalit Nakpawan
Born :
March 28,1964
Address :
Chalit Art Project & Gallery 126 / 1 Sol Raiawitee 2 Rajawitee Rd. Samsernal Phayathai Bangkok.10110
Tel :
(66) 2246 - 3171, (66) 81498 5703
Education :
B.F.A. ( Painting ), The Faculty of Palming, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
1989 - The Art Exhibition by the Graduating Class of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn.
1990 - Figulative Colours, The Art Gallery of Faculty of Painting , Sculpture and Graphics Arts, Silpakorn University.
1994 - Coolsy Colours, The Art Exhibition by Chalit Nakpawan & Opas Chotiphantawanon, The British Council Gallery, Bangkok.
1995 - "Illustration Show", The Art Corner, Bangkok.
1997 - The Art Exhibition "Painter's Pursuit", Tadu Contemporary Art, Bangkok 1995 "Illustration Show", The Art Corner, Bangkok.
2000 - The Art Exhibition of Witch's Tavern, Sukhumvit 55, Bangkok.
2002 - "Tasting Asia" New vision Arts Festival. Hong Kong.
2003 - A Charity art exhibition, Tonson Gallery, Bangkok.
2004 - "4 Decadas 4 Artistes", The Art Gallery of Srinakarinwirot prasanmitra University, Bangkok
2005 - "Art For Smiles", SCB Park, Bangkok 2004 "3 rd eye". Panisa Gallery, Chaingmai
2006 - "World Cup Wall Painting at Embassy of the Federal Republic of Germany, Bangkok 2005 PLEARN" at hot art gallery, Bangkok.
2007 - "Coming Closer" Berlin-Bangkok-Stuttgart. Berlin.
2008 - "CHANGE" At Hof Art gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Love Happening no.1
Date : -
Technique : Acrylic, oil, tempera and talcum on canvas
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : Beauty in balance
Date : -
Technique : Acrylic, oil, tempera and talcum on canvas
SIZE (cm) : 110 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.