ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chalermsak Rattanachun


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แจกันแดงแห่งสวรรค์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมบนไม้
ขนาด (ซม.) : 100 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Celestial Red Vase
Date : -
Technique : Silkscreen on plywood
SIZE (cm) : 100 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.