ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เฉลิมพล จั่นระยิบ
เกิด :
5 ธันวาคม 2529
ที่อยู่ :
39/11 ม.1 ซ.เอกชัย 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง10150
โทร :
02-416-0825, 085-903-4106
การศึกษา :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - เข้าร่วมโครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ สายศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยี
2549 - เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนยร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ณ หออัครศิลปิน
2548 - เข้าร่วมการประกวดวากภาพรณรงค์ต่อต้านวัณโรค
รางวัล/เกียรติยศ :
2549 - รางวัลที่ 1 การประกวดวาดภาพครบรอบ 72 พรรษา "วันแม่แห่งชาติ"
2544 - รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิจิตรศิลป์ "งานวาดเส้น"
2541 - รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพ "ยูนิลีเวอร์ยุวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
2540 - รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2538 - รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chalermpol Chalaryab
Born :
December 5, 1986
Tel :
02-416-0825, 085-903-4106


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มนุษย์เครื่องจักรกล หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม (โต๊ะนักเรียนประกอบกลไกไม้ เคลื่อนไหวได้)
ขนาด (ซม.) : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human Machines No.3
Date : -
Technique : Mixed media (Children Desk with Wood Machine, Can Run)
SIZE (cm) : Dismension Variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.