ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
เกิด :
15 กุมภาพันธ์ 2478
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chalermchai
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
นิทรรศการเดี่ยว :
2523 - เป็นประธานก่อตั้งกลุ่ม "ศิลปไทย 23" เพื่อต้านอิทธิพลศิลปะจากยุโรป อเมริกา
2527 - เริ่มโครงการจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป โดยไม่คิดค่าจ้าง
2539 - เริ่มดำเนินการออกแบบก่อสร้างอุโบสถ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของตนถวายเป็นพุทธบูชาจนถึงปัจจุบัน
รางวัล/เกียรติยศ :
2520 - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3
2520 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
2522 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 ของธนาคารกรุงเทพ
2536 - ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างผู้สร้างเสริมงานวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2537 - ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" (สาขาจิตรกรรม) จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
2538 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบ บทพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก"
และออกแบบเหรียญพระราชทานคณะแพทย์
2543 - ที่ปรึกษากรมศิลปากร งานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง
- ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแบบธนบัตรราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี
- ถวายการสอนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chalermchai Kositpipat
Born :
February 15, 1955
Website :
www.rama9art.org/chalermchai
National Artist :
National Artist 2011, Visual Arts (Painting)
Education :
1978 - B.F.A. (Thai Art), Silpakorn University
Selected Exhibitions :
1997 - Contemporary Art Exhibition in Commemoration of 55th Anniversary of
The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
1998 - Contemporary Art Exhibition, Art Museum Chiang Mai University, Chiang Mai
Awards :
1977 - 1st Prize, 3rd Bua Luang Art Contest
1979 - 2nd Prize, 4th Bua Luang Art Contest
- Bronze Medal (Painting), 25th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Mahajanaka (Preparing the Journey)
Date : 1995
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 55 x 50 cm.
COLLECTION : -
Title : Sad-Silent
Date : 1977
Technique : Tempera on craft paper
SIZE (cm) : 60 x 110 cm.
COLLECTION : Collection of Mahachai Museum Nakhon Si Thammarat, Teachers' College
ชื่องาน : อวมงคล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2522
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 200 x 115 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1979
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 200 x 115 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.