ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เฉลิม นาคีรักษ์ (2460 - 2545)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chalerm
โทร :
02-4371686
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2531 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
- โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร
2481 - ศิลปะและหัตถกรรม โรงเรียนเพาะช่าง
รางวัล/เกียรติยศ :
2443 - รางวัลการวาดภาพจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร
2484 - รางวัลประกวดภาพสีน้ำ จัดโดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
2485 - รางวัลประกวดภาพส่งเสริมศิลปหัตถกรรม จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี
2486 - รางวัลประกวดภาพเขียน ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ
2531 - รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2533 - ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2535 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chalerm Nakiraks (1917 - 2002)
Website :
www.rama9art.org/chalerm
Telephone :
02-4371686
National Artist :
National Artist 1988, Visual Arts (Painting)
Education :
1935-1939 - Certificate of Arts and Crafts, School of Arts and Crafts
1947 - Diploma of Arts, School of Arts and Crafts
1958 - Studied arts and crafts in Japan supported by the International Labour Organization
1980 - Short-term visit to U.S.A.
1982 - Invited from Thai Arts Council, California to visit U.S.A.
Selected Exhibitions :
1940 -1942 - Participated in the art exhibition, on the occasion of the Consitution Celebration, Bangkok
1944 - Water Color Painting Exhibition co-operated with the Artist Group of Thailand, Bangkok
Awards :
1942 - 1st Prize, Water Color Painting, Art Exhibition organized by the Cultural Council
1988 - National Artist in Visual Arts (Painting)
1991 - Honorary Doctoral Degree in Visual Arts (Painting), Srinakarinwirote University, Prasarnmit


ผลงานศิลปิน

Title : Temple among trees
Date : 1945
Technique : Watercolour on paper
SIZE (cm) : 26 x 37 cm.
COLLECTION : -
Title : Lumphini Park
Date : 1954
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 62 x 80 cm.
COLLECTION : Collection of Chaluay Wongsa, Bangkok
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2499
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 58 x 74 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : 1956
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 58x74 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : นารายณ์บรรทมศิลป์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2505
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 50 x50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : การละเล่นไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2510
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 50 x 70 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.