ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
แฉล้ม สถาพร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chalam Sathaporn


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : 2541
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
ขนาด : 88 x 118 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Nature 2/1998
Date : 1998
Technique : Lithograph
Size : 88 x 118 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : 2541
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
ขนาด : 88 x 118 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Nature 4/1998
Date : 1998
Technique : Lithograph
Size : 88 x 118 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.