ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชาคริต ชาญประเสริฐกิจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chakrtit Charnprasertkij


ผลงานศิลปิน

Title : Alpha-Omega
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 180 x 360 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.