ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จักรกฤษณ์ อาสนะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chakrit Assana


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลีลาพลังและสมดุลของธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 130 x 140 x 230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Equilibrium in Nature
Date : -
Technique : Iron welding
SIZE (cm) : 130 x 140 x 230 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.